Sneaky Little Hobbitses

Sneaky Little Hobbitses is een Kuurnse organisatie die creatieve jongeren de kans wil geven hun creativiteit te uiten door hen een platform te bieden waarop zijn hun ideeën kunnen realiseren.

Sneaky Little Hobbitses wil de kloof tussen organisaties, individuen en gemeentebestuur kleiner maken door een netwerk op te bouwen waarbij SLH functioneert als brug tussen deze verschillende creatieve groepen en personen.

In de praktijk komt dit op het volgende neer:

De visie van Sneaky Little Hobbitses bestaat uit een samenspel van twee inputs.

2 projecttypes

3 pijlers

De werking van Sneaky Little Hobbitses steunt op 3 pijlers.